Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

"De Vrijheijt van Rosendale" is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift bezorgd/toegezonden.

De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur),Cor Koolen, Joss Hopstaken, René Kools, Ben Maas, Christ van Rooij (namens het bestuur) en Mieke Spekman.

Het redactie-adres is: Tanzanietdijk 22, 4706 TE Roosendaal; telefoon 0165 - 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail .

In onderstaand overzicht zijn alle tijdschriften vermeld met daarbij de beschikbaarheid c.q. de prijs bij losse verkoop. Tijdens de open huisdagen (zie Agenda) is er gelegenheid deze nummers te kopen. Op verzoek kan ook toezending per post plaatsvinden. Dan wordt voor de kosten van aankoop + verzending een rekening meegezonden. Gebruik voor deze manier van bestellen e-mail

Van de tot en met heden door "De Vrijheijt van Rosendale" uitgegeven tijdschriften zijn overzichten van alle artikelen, gerangschikt naar auteur, onderwerp en van de opgenomen afbeeldingen, samengesteld. Om deze overzichten in te zien kunt u hier klikken.

nr
dd
info
prijs
nr
dd
info
prijs
1 t/m 7
uitverk.
44
juni 2004
€ 2,00
8
december 1985
€ 2,00
45
december 2004
€ 2,00
9
mei 1986
€ 2,00
46
juni 2005
€ 2,00
9A
najaar 1986
De Kring
€ 2,00
47
december 2005
€ 2,00
10
juni 1987
€ 2,00
48
juni 2006
€ 2,00
11
december 1987
€ 2,00
49
december 2006
€ 2,00
12
juni 1988
€ 2,00
50
juni 2007
€ 2,00
13
december 1988
€ 2,00
51
december 2007
€ 2,00
14/15
september 1989
Jubileum
uitverk.
52
juni 2008
€ 2,00
16
juni 1990
€ 2,00
53
december
2008
€ 2,00
17
december 1990
€ 2,00
54
juni 2009
€ 2,00
18
juni 1991
€ 2,00
55
december 2009
€ 2,00
19
december 1991
uitverk.
56
juni 2010
€ 2,00
20
juni 1992
€ 2,00
57
december 2010
€ 2,00
21
december 1992
€ 2,00
58
juni 2011
€ 2,00
22
juni 1993
€ 2,00
59
december 2011
€ 2,00
23
december 1993
€ 2,00
60
juni 2012
€ 2,00
24
juni 1994
€ 2,00
61
december 2012
€ 2,00
25
december 1994
€ 2,00
62
juni 2013
€ 2,00
26
mei 1995
€ 2,00
63
december 2013
€ 2,00
27
december 1995
€ 2,00
64
juni 2014
€ 2,00
28
juni 1996
€ 2,00
65
december 2014
€ 2,00
29
december 1996
€ 2,00
66
juni 2015
€ 2,00
30
juni 1997
€ 2,00
67
december 2015
€ 9,00
31
december 1997
€ 2,00
68
juni 2016
€ 9,00
32
juni 1998
€ 2,00
69
december 2016   € 9,00
33
december 1998
Roosendaal 150 jaar geleden
€ 2,00
70 juni 2017   € 9,00
34
juni 1999
€ 2,00
       
35
december 1999
€ 2,00
       
36
juni 2000
€ 2,00
       
Extra
juni 2000
Wat was,wat is.
€ 2,00
       
37
december 2000
€ 2,00
       
38
juni 2001
€ 2,00
         
39
december 2001
€ 2,00
         
40
juni 2002
€ 2,00
         
Extra
december 2002
Register 1/40
€ 2,00
         
41
december 2002
€ 2,00
         
42
juni 2003
€ 2,00
         
43
december 2003
€ 2,00
         

Soms ontvangen wij als schenking van leden enkele exemplaren van reeds uitverkochte nummers. Deze komen dan ook weer te koop voor verzamelaars. Hiervoor worden speciale prijzen berekend. Indien gewenst kunnen gegadigden op een wachtlijst wordengeplaatst.
Neem hiervoor contact op via e-mail.