Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

Tijdschrift

"De Vrijheijt van Rosendale" is het tijdschrift van de Heemkundekring. Het verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Leden van de Heemkundekring krijgen dit tijdschrift gratis bezorgd/toegezonden.

De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door: Marius Broos (eindredacteur), Joss Hopstaken, René Kools, Ben Maas, Christ van Rooij (namens het bestuur) en Mieke Spekman.

Naast de redactie kunnen natuurlijk ook andere auteurs hun bijdragen aan het tijdschrift leveren.Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar pagina 1 van het laatst verschenen nummer en naar het het hieronder vermelde redactie-adres.
Het redactie-adres is: Martinus Nijhofflaan 3, 4707 NJ Roosendaal; telefoon 0165 - 552983. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

Inhoudsopgaven

Na nummer 40 van het tijdschrift is een extra editie uitgebracht met daarin een inhoudsopgave van de nummers 1 t/m 40 gerangschikt naar afbeelding, auteur en onderwerp. Dit extra nummer is nog in ons Heemhuis Mariadal te koop voor € 2,00.

Van alle door "De Vrijheijt van Rosendale" uitgegeven tijdschriften zijn ook digitale overzichten van de artikelen, gerangschikt naar auteur, onderwerp en van de opgenomen afbeeldingen, samengesteld. Deze overzichten kunt u vinden via de volgende links:

Inhoudsopgave gerangschikt naar auteur (t/m nummer 67)
Inhoudsopgave gerangschikt naar onderwerp (t/m nummer 40)
Inhoudsopgave gerangschikt naar opgenomen illustratie t/m nummer 67)

Wij streven er naar deze inhoudsopgaven zo spoedig mogelijk te actualiseren.

Nummer 70, juni 2017 (jaargang 38)

Dit mummer bevat de volgende artikelen:

Van de redactie
Lezers reageren
Roosendaal, van dag tot dag, 1 juli 1916 - 31 december1916
Een schenking aan de pastoor van Roosendaal
Dansorgelverhuurders in Roosendaal
Het spoorwegbedrijf ontregeld (2). Bombardementen in Roosendaal (1940 - 1944)
Bij òòns tuis (3)
Skifflegroep The Saints, 1959 - 1964
De huishoudscholen in Roosendaal (1)
Van Rademakers-van der Put naar HEMA
Kwartierstaat Helène Rademakers
De Roosendaalse bedevaart naar Kevelaer (2)

Nummer 71, december 2017 (jaargang 38)

In de loop van augustus 2017 komt de redactie weer bijeen ter voorbereiding van tijdschrift nummer 71. Zodra meer bekend wordt over de inhoud zal dit op deze plaats worden vermeld.