Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

In verband met de ANBI status van onze vereniging bestaat vanaf 2012 de verplichting de financiele verantwoording op onze website te publiceren.

De Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging stelt ieder jaar de balans per 31 december en de resultatenrekening over dat jaar vast. Deze gegevens vindt u onder de volgende link:

Balans per 31 december 2012 en de Resultatenrekening 2012

Balans per 31 december 2013 en de Resultatenrekening 2013

Balans per 31 december 2014 en de Resultatenrekening 2014

Balans per 31 december 2015 en de Resultatenrekening 2015

Balans per 31 december 2016 en de Resultatenrekening 2016