Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, nummer 40281644.
Vanaf 1 januari 2011 is "De Vrijheijt van Rosendale" een ANBI instelling nummer RSIN/Fiscaalnummer 8040.41.520

Thans van kracht zijnde statuten en huishoudelijk reglement  

Beloningsbeleid van de vereniging

Bestuurders mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging. Er worden geen vacatiegelden verstrekt.

Samenstelling van het bestuur (per 28-03-2017)

Functie Naam
Voorzitter R.J.J.M. (René) Konings
Vice voorzitter G.J.P. (Gé) Nollen
Extern secretaresse C.M.W.M.(Ineke) van Rijen - van Eekelen
Intern secretaris C.J.J. (Cees) Talboom
Penningmeester J.J. (Koos) Caniëls
Lid P.J.J.(Peter) Dekkers
Lid L.G.C. (Lenny) Hamans
Lid M.P.J.M. (Michel) van der Horst
Lid C.C.G. (Christ ) van Rooij
Lid J. M.A. (Mieke) Spekman..

 

 

 

 


                     

                            

                                                   

Contact:

“De Vrijheijt van Rosendale”  (tijdens openingsuren) 0165 - 395544,  e-mail

b.g.g.: 0165 - 545889, 0165 - 544769.

e-mail:info@heemkundekringroosendaal.nl


Secretariaat:
"De Vrijheijt van Rosendale", p/a Boutenslaan 3, 4707 NC Roosendaal

Vestigingsadres:

Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal.  0165 - 395544


Bankrekening:

NL75RABO01443.24.423 ten name van “De Vrijheijt van Rosendale”,

Het BIC nummer van de Rabobank is RABONL2U