Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De werkgroepen die actief zijn binnen onze heemkundekring zijn in de loop van het jaar continu bezig met de zaken die onder hun werkterrein vallen. De aard van deze werkzaamheden blijkt meestal uit de naam van de werkgroep.

Van enkele werkgroepen volgt hierna een nadere toelichting:

Werkgroep archief

Naast de gebruikelijke zaken als het opnemen in en beheren van ons voorwerpenarchief alsmede het registreren ervan in de betreffende databases is de werkgroep bezig met het volgende project:

Werkgroep industrieel verleden

In 2008 is de Projectgroep Industrieel Verleden opgericht met als doel dit onderdeel van de Roosendaalse historie  te onderzoeken en  aan de Roosendaalse bevolking te presenteren.

Al snel bleek, dat het in kaart brengen van het volledige industriële verleden een bijzonder omvangrijk project zou worden. Dit zou afbreuk doen aan de kwaliteit van het onderzoek en het resultaat daarvan. Daaropvolgend is in 2009 besloten om het project in eerste instantie te beperken tot twee aansprekende Roosendaalse bedrijven : de Borstelfabriek Vermunt en de Koninklijke Drukkerij van Poll Suykerbuyk. Hierna heeft de werkgroep de Tabaksindustrie en Bierbrouwerijen en oude cafés van Roosendaal gepresenteerd.
De werkgroep Industrieel Verleden bestaat nu uit de volgende leden: Leon Antonissen, Huub Beens, Toon Broos, Fons Heijmans, Gerard van Kaam en Frans Konings. Het totale project wordt vanuit het bestuur van de heemkundekring begeleid door René Konings, met inbreng en medewerking van Marius Broos, Leo van Dongen, Joss Hopstaken, Ineke van Rijen en Ben Steffen.
In oktober 2016 is de werkgroep begonnen met onderzoek naar het Textiel-verleden van Roosendaal zoals o.a.

De projectgroep is op zoek naar verhalen, foto’s en materialen om de toekomstige nieuwe tentoonstelling vorm te geven. Wie ons meer kan vertellen, wordt verzocht om contact op te nemen met Fons Heijmans, telefoon 0165-549831.

Werkgroep genealogie

Deze werkgroep is bezig met de volgende onderwerpen:

Werkgroep bidprentjes

Deze werkgroep is in de loop van 2007 van start gegaan. In het nieuwe computerprogramma zijn de oude bestanden aangepast en waar nodig gecorrigeerd.Het gehele bestand is in de loop van 2011opnieuw gecontroleerd en waar nodig aangepast. Inmiddels (30 juni 2017) zijn 18.323 bidprentjes gearchiveerd. Het overzicht is hier te bekijken. Om onze collectie uit te breiden of verder compleet te maken, kunnen nog steeds bidprentjes worden aangeleverd.

Werkgroep fotoarchief

Een werkgroep is bezig een selectie van foto's uit ons archief te maken om deze, in samenwerking met het Gemeenterachief Roosendaal, via hun website http://westbrabantsarchief.nl/ te publiceren. Inmiddels zijn nu (oktober 2016) ca.3.400 foto's uit ons bestand op deze manier door iedereen te bekijken.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor publicatie is, naast privacy, auteursrecht en kwaliteit van de opname, het algemeen belang voor Roosendaal en de Roosendaalse bevolking. Het hanteren van deze voorwaarden brengt met zich mee dat in ons archief meer foto's aanwezig zijn dan die welke via het internet worden gepubliceerd.
Alle foto's die zich in ons archief bevinden zijn/worden beschreven en in een aparte database opgenomen.

De voorbereidingen bij de samenstelling van de werkgroep alsmede het opstellen van de juiste procedures en routing van de werkzaamheden hebben heel wat inspanningen van de leden van de werkgroep gevergd.
Omdat wij ook proberen te voorkomen dat dezelfde foto, die soms in verschillende archieven aanwezig is, meerdere malen wordt gepubliceerd, wordt hieraan veel aandacht besteed.

Werkgroep archeologie

Momenteel is de werkgroep o.m. bezig met de volgende onderwerpen:

Verfijnen
Het is zeer de vraag of de Cultuurhistorische Waardekaart van Roosendaal voldoet aan de doelstellingen. De kaart is erg grofschalig en voornamelijk gebaseerd op de "geomorfologie" oftewel de vorm van het landschap. De historie van Roosendaal en omstreken is nog onvoldoende in kaart gebracht, zeker wat betreft de bebouwde kom van stad en dorpen. Denk eens aan de plaats waar de Molenbeek uitmondt in de Vliet aan de Kade. Hoe lang zijn op die plaats al mensen actief? Denk ook eens aan het Emile van Loonpark met de dikke laag esdekgronden in dat park. Esdekgronden zijn van elders aangevoerde zandgronden. Waarvoor is deze grond aangevoerd en was het alleen maar zand of zat er nog ander materiaal tussen? Van welke periode zijn die materialen? Weten wij hoe de middeleeuwse Sint Jan eruit echt zag? Zijn alle fundamenten van die kerk bekend? Hoe groot was het aanpalende kerkhof bij de Sint Jan? Hoe was dat kerkhof ingericht? Waren de turfhoofden in Roosendaal bewoond voordat deze gebruikt gingen worden voor de turfwinning en turfhandel?
Vragen te over!

Heemkundekringen gaan samenwerken.
De heemkundekringen van Roosendaal, Wouw en Nispen hebben besloten dat zij samen de waardekaart van de gemeente gaan onderzoeken en waar nodig gaan aanvullen en verbeteren. De heemkundekringen hebben veel praktijkdeskundigen onder hun leden. Zij kunnen mogelijk aantonen dat gronden al dan niet terecht
een bepaalde verwachtingswaarde hebben gekregen. De bevindingen van de leden zullen worden voorgelegd aan onze gemeentelijke deskundige, te weten stadsarcheoloog Marco Vermunt. Gezamenlijk zullen vervolgens voorstellen worden geformuleerd om, waar nodig, de kaart aan te passen. De aandacht zal bepaald ook uitgaan naar cultuurhistorie binnen de bebouwde kom. Het wordt voor de heemkundekringen een behoorlijke klus.